Reiki-healing

Den metod jag lär ut är den traditionella vägen direkt efter Mikao Usuis lära.

Reiki betyder Universell livskraftsenergi. Reikienergin föds vi alla med. Alla kan ge healing men den som blivit initierad med Reiki har gått igenom en urgammal initieringsmetod.

Under initieringen öppnar Reikimastern upp och renar en kanal för att energin skall flöda. Dessutom sätter energin igång en tre veckors reningsprocess för att rensa bort allt negativt och släppa blockeringar samt förhöja energins vibrationsnivå. Initieringarna är grunden i Usuis healing, den utförs exakt och kan bara utföras av en Reikimaster som själv blivit initierad i Usuis metod.

Reikin dras genom kanalen. När healern lägger sina händer på dig i en behandling kommer du att dra till dig den mängd energi som du behöver. Energin går in i healern och dras ut genom händerna på healern. Därför blir inte healern tömd på energi eftersom påfyllning sker hela tiden.

I och med initieringen är det bara ren energi som flödar, healern för inte över något negativt från sig själv. Den stora fördelen med Reiki är att man kan ge healing till sig själv. En person som har blivit initierad i Usuis metod har det sedan med sig livet ut. Reiki tillhör inte någon religion eller något trossystem och är opolitisk.

Möjliga effekter av Reiki:

  • Energin balanseras
  • Läkning sker på obalansens orsaksnivå
  • Ökad medvetenhet
  • Stress frigörs
  • Ökad kreativitet
  • Energin stärks
  • Helande
  • Frisläppande av känslor

Låt din upptäckt av Reiki ge dig glädje.

Jag håller kurser över hela landet. Om du är intresserad, samla några deltagare så kommer jag.