KranioSakral terapi

Historik

Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland. Från början av 1900-talet fram till sin bortgång 1954 lade dr Sutherland ner ett gediget och seriöst arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation.

Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Två av de ingående delarna i det kraniosakrala systemet har fått ge namn åt behandlingsmetoden kraniet och sacrum.

Kraniosakral terapi

En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser. När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge.

När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv. Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan. Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Behandlingen

Klienten är alltid påklädd under behandlingen. Klienten ges tillfälle redogöra för sin sjukhistoria och vad hon eller han varit med om i livet. Det är nämligen till stor hjälp för terapeuten att ha kunskap om sådant som kan ha en inverkan på klientens nuvarande symtom. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnadsrestriktioner.

Under en kort pratstund efter behandlingen ges en behandlingsförklaring, prognos och rekommendation. Vad kan behandlas? Man kan behandla/lindra många problem som kan uppstå i kropp och själ. Några exempel är: stress, trötthet, huvudvärk, migrän, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär, whiplashskador, kronisk smärta, koncentrationssvårigheter, dyslexi, fibromyalgi, utmattningsdepression, tinnitus, magbesvär, inflammationer, nedstämdhet, depression, kraftlöshet. Kraniosakral behandling kan nyttjas förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

Forskning Under 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats i USA och England, där relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan september 2009 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakral terapi. Denna forskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Christer och Jörgen Tranberg.

Mer information:

Läs mer om KranioSakral behandling och studier: