Avbokningspolicy

Om du uteblir från en inbokad tid skulle jag gärna vilja erbjuda den tiden åt någon annan.

Därför, var vänlig och hör av dig till mig så snart du får förhinder, så att jag kan avboka din behandlingstid.
Du kan alltid nå mig på mobilen. Där kan man också lämna ettmeddelande om jag är upptagen.

För tider som inte blivit avbokade minst 24 timmar innan debiterar jag fullt pris, 24 timmar
gäller även för intalade avbokningar.

Jag tackar för ditt samarbete!

Lillemor Löf 070-217 44 40