Andning

Frigörande Andning (FA)

Frigörande Andning är en kraftfull friskvårdsmetod för kropp och själ, där du genom din egen andning får tillgång till din kraft, vilket ger djupare självinsikt, mer energi och ökat välbefinnande och tillgång till din kreativitet.

FA löser upp och frigör gamla blockerade upplevelser och minneslagringar från det undermedvetna, händelser från barndomen eller senare genom livet. FA fungerar, precis som yoga och meditation, som en reningsprocess för kropp och själ. När man inleder reningsprocessen kommer det som hindrar dina naturliga flöden upp till medvetandets yta och kan då bearbetas och släppas. För att leva här och nu är det viktigt att släppa gamla fasthållna känslor som kan påverka oss negativt och vi behöver då inte längre leva i det förgångna. Det är viktigt att man känner full trygghet och tillit i en andningssession och som diplomerad andningspedagog ger jag dig vägledning under processen.
Alla de känslor och upplevelser som du kan ha i livet kan du uppleva i FA.

Det viktigaste i FA är den ökade energicirkulationen i kroppen. Det behöver inte vara förknippat med starka känsloupplevelser. Även fysiska blockeringar kan lösas upp med hjälp av andningen. Kropp och själ hör ihop och om jag mår dåligt i själen kan det visa sig som värk i ryggen.

Hur går Frigörande Andning till?

I FA ligger man vanligtvis på en madrass, man andas rytmiskt med kopplade andetag, dvs utandning följer direkt på inandning och inandning direkt på utandning. Utandningen är avslappnad. Olika varianter kan tillämpas utifrån klientens behov.

Hos mig kan du andas Frigörande Andning enskilt eller i små grupper.

Detta kan du göra själv

Dra tre långa andetag djupt ner i magen och låt utandningen ske av sig själv och låt axlarna falla ner. Andas ända ner i botten av dig själv.

  • Lev i nuet – inte i framtiden
  • Lär dig säga ja när du menar ja och nej när du menar nej. Att ta på sig saker mot sin vilja är en stor stressfaktor.
  • Lär dig att påverka dig själv i positiv riktning genom positiva tankar.

”Frigörande av energi ger dig en ny kropp. Du upplever en kontakt med din kropp på ett underbart sätt – sensuellt – ett överflöd av fysisk energi och en känsla av säkerhet och frid sprids genom dig”
Ray Orr 1977

Medveten andning

Andningen är definitionen på livet. Livet börjar med en inandning och slutar med en utandning. Andningsapparaten är vårt största reningsorgan och vår största energikälla.

Hos mig kan du träna dig i att bli medveten om din egen andning. I vårt dagliga liv ökar stressen och då förändras vår andning till det sämre. Vi stressandas och pressar utandningen, vilket ger en obalans i utandningen och slaggprodukter som ska lämna kroppen stannar istället kvar. Det är viktigt att vi andas optimalt och att vi använder de organ vi fått för att andas med. Om vi inte gör det är risken stor att vi får spänningar i kroppen, bröstkorgen förlorar sin naturliga rörelse och blir stel. I mina kurser lär jag ut olika andningsövningar, rörelseövningar med andning och enkla pausövningar samt total avslappning med andning. Övningarna är lätta att utföra och ger dig ny energi.

Jag håller föredrag och kurser i medveten andning, enskilt eller i grupp.

”Man kan använda medveten andning och vilja i varje ögonblick för att balansera sin energi, bemöta en utmaning, älska sig själv och andra och frigöra sin kreativitet.”
SUJATA